O nas

Dostopni za vse.

Naš produkt je namenjen širši množici uporabnikov.

Podjetje TEH- SVET se ukvarja  z razvojem čiste tehnologije s pomočjo umetne inteligence in z maximalnim izkoriščanjem obstoječe infrastrukture (električni vodi, naprave) k najvišji učinkovitosti.

Umeščanje umetne inteligence v energetske sisteme predstavlja najnovejši izziv raziskovalno-razvojnega tima. Razvoj in implementacija produktov umetne inteligence temeljita na dolgoletnih izkušnjah strokovnih sodelavcev podjetja pri razvoju in optimizaciji ter vzdrževanju klasičnih in modernih energetskih sistemov.

“Smo inovativno podjetje, ki izkorišča potencial najnovejših tehnologij za izkoriščanje obstoječe infrastrukture, ki jo lahko ponudimo široki množici uporabnikov.”

Izjava direktorja Petra Šorlija

Kompetence

1. Elektroenergetski projekti (načrtovanje, izvedba in nadzor)

→ vodenje upravnih postopkov,

→ tehnično projektiranje na področju elektrike in telekomunikacij,

→ nadzorovanje gradnje elektro energetskih naprav in postrojev,

→ revidiranje tehnične dokumentacije,

→ koordiniranje različnih izvajalcev,

→ tehnične meritve električnih inštalacij,

→ vodenje inšpekcijskih pregledov po pooblastilu stranke.

2. Razvoj informacijsko-tehnoloških rešitev na področju umetne inteligence

Npr. programiranje uporabniških vmesnikov, razvoj podatkovnih modelov,…

→ razvoj umetne inteligence za napovedovanje cen (energetika, letalstvo),

→ razvoj aplikacij za trženje produktov,

→ odkrivanje anomalij v računalniških sistemih.

3. Finančni inženiring in računovodstvo

→ priprava študij izvedljivosti, investicijskih programov in poslovnih načrtov,

→ pridobivanje financiranja pri bankah,

→ vodenje računovodstva za zunanje stranke,

Kontakt

TEH-SVET d.o.o.
Ulica prekomorskih brigad 8
5220 Tolmin

Direktor: Peter Šorli
Koordinatorka: Iris Carli Leban

Tel: 05 99 87 931

info@teh-svet.si